Ozan Yavuz
Antropoloji ve Fotoğraf:
Yöntem ve Temsil Üzerine

Yayıma Hazırlık: Burcu Tümkaya, Alef Editorial Design
Kapak Tasarımı: Savaş Çekiç
Kapak Fotoğrafı: Edward S. Curtis, 1904
1. Baskı: Şubat 2020
277 s.
ISBN 978‒605‒4363‒34‒6
Espas Akademi Dizisi: 1

Idefix

Antropoloji ve fotoğraf birlikteliği, görsel antropolojinin içerisinde yer alan özel bir çalışma ve inceleme alanıdır. Bu nedenle, sanıldığının aksine, bu çalışmayı görsel antropoji kapsamında tanımlamak, alanın da yanlış tanımlanmasına yol açacaktır. Görsel antropoloji (ve görsel araştırma yöntemleri) bu çalışmayla birlikte değer verilmesi ve üzerinde kuramsal ve yöntembilimsel bakımdan düşünülmesi gereken bir alandır. Antropoloji ve fotoğraf ilişkisi ise, ülkemizde daha çok belgesel, sosyal belgesel veya gezi fotoğrafçılarının etnik fotoğrafları gibi fotoğraf mecralarından herhangi birisi olarak görülmektedir. Ancak bunlardan birisi olmadığı gibi, sadece görsel üretmeye yönelik bir yaklaşım da değildir. Çalışma, bu anlamda, alanın sadece bir fotoğrafçı tarafından belirlenmediği; antropolog, etnograf, katılımcı, özne, editör, akademisyen gibi aktörler ile çevrili modern ve postmodern söylemler tarafından evrilen karmaşık bir alandır. Bu bazen yarı bilimsel ancak ilham verici alan, antropoloji ve fotoğraf özelinde karşımıza kültürün hangi dönemlerde kimler tarafından nasıl temsil edildiğine ve buna yönelik yöntembilimsel yaklaşımların ne olduğuna işaret etmeye çalışıyor.

Yazar Hakkında:

Ozan Yavuz, 1983’de Kırklareli’de doğdu. 2006’da Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü ve 2010’da Marmara Üniversitesi G.S.F. Fotoğraf Bölümü’nden ikincilik derecesiyle mezun oldu. 2013’de aynı bölümde yüksek lisans eğitimini “Görsel Antropoloji’de Bir Araştırma Yöntemi Olarak Fotoğrafın Kullanımı” başlıklı teziyle tamamladı. “Fotoğrafçının Eğitimi” kitabında ortak çevirmen olarak yer aldı. 2016-2017 güz döneminde Patti and Rusty Rueff School of Visual and Performing Arts’da (Purdue, ABD) misafir öğrenci olarak bulundu. 2011-2019 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Fotoğraf-Video Anasanat Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 2019’da aynı kurumda Sanatta Yeterlik eğitimini “Tarihsel Üst Kurmaca-Etnografi ve Görsel-Yazınsal Alan İlişkisi” konulu çalışmasıyla tamamladı.