Vilém Flusser
Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru

Çeviri: Ali Yılmaz
Editör: Hürü Özlük
Kitap Tasarımı: Savaş Çekiç
1. Baskı: Şubat, 2020
120 s.
ISBN 978‒605‒4363‒36‒0
Espas Fotoğraf Dizisi: 18

Idefix

Medya eleştirmeni ve düşünür Vilém Flusser’in (1920-1991), 1983 yılında yayımlanan çalışması Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru, fotoğraf eleştirisini, sanayi sonrası dünyada kültür krizinin çözümlenebileceği bir imkân alanı olarak ele alıyor. Görüntü kültürünün hâkim olduğu sanayi sonrası toplumunda, Flusser’in fotoğraf eleştirisi, bir ilerleme eleştirisini de barındırıyor. Bu da bilgi ile ilerleme arasındaki ilişkiyi fotoğraf üzerinden sorgulamak ve ilerleme mitini kırabilmek anlamına geliyor. Flusser, fotoğrafı, sanayi sonrası dünyada bir milat ve teknik görüntünün prototipi; fotoğraf makinesini de, günümüzde teknik görüntüyü üreten aygıtların (apparat) embriyonu olarak kabul ediyor. Toplum yaşamını belirleyen yönetim aygıtlarından mikroskobik ölçüdeki çiplere değin tüm aygıtların prototipi olarak fotoğraf makinesi, Flusser’in geniş zamanlı analizinin çıkış noktasını oluşturuyor.

Yazar Hakkında:

Vilém Flusser, 1920’de Prag’da doğdu. Yaşamı boyunca bir göçebe, bir ikon kırıcı olarak, akademik çevreden pek itibar görmedi. Sanat, tasarım eleştirisi ve medya alanındaki çalışmalarının sanatçıların, medya kuramcılarının ve felsefecilerin kadrajına görece geç girmesinin sebepleri arasında, onun dil bakımından da göçebe bir yazar oluşu ve çalışmalarının İngilizceye ancak yakın tarihte aktarılmış olması sayılabilir. 1939’da Alman ordusunun Bohemya’yı işgali sebebiyle Prag’dan ayrılan Flusser, önce Londra’ya, sonrasında 30 yılını geçireceği Brezilya’ya göç etti. Avrupa’ya dönüşü ise 1970’li yıllarda oldu. Erken dönem çalışmalarını Portekizce, aralarında Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru’nun da yer aldığı son dönem çalışmalarını ise Almanca yazdı. Flusser ; dil, tasarım ve iletişim üzerine, aralarında Dil ve Gerçeklik (1963), Şeylerin Biçimi : Bir Tasarım Felsefesi’nin bulunduğu çok sayıda kitap ve inceleme yazdı. 1991’de bir trafik kazasında hayatını kaybetti.