Ken Light
Çağımızın Tanıkları: Belgesel Fotoğrafçılar Anlatıyor

Çeviri: Hüseyin Yılmaz
Editör: Hürü Kaya
Kitap Tasarımı: Savaş Çekiç
Kapak Fotoğrafı: Ken Light
1. Baskı: Ağustos 2012
286 s.
ISBN 978‒605‒4363‒09‒4
Espas Fotoğraf Dizisi: 8

Idefix

Çağımızın Tanıkları: Belgesel Fotoğrafçılar Anlatıyor, sosyal belgesel fotoğrafçılığın yakın tarihinin izini sürüyor. Kitapta söyleşisi yer alan 29 fotoğrafçı, editör ve küratör, bu mesleğin canlılığını yitirmeyen, yaratıcı ve sosyal değişime adanmışlığını vurguluyor. Öte yandan bu çalışma, gerçeklik ve sanat ekseninde, mesleğe içeriden bir bakışla, 21. yüzyılda medyada fotoğrafın rolünü de ortaya koyuyor.

Yazar Hakkında:

Belgesel fotoğrafın dünyadaki önde gelen isimlerinden Ken Light, bugüne dek, aralarında Delta Time, Texas Death Row, Coal Hollow, The Promised Land-With These Hands ve Valley of Shadows and Dreams’in yer aldığı pek çok kitap yayımladı. Light aynı zamanda, California Üniversitesi Fotoğraf Merkezi ve Gazetecilik Okulunun yöneticiliğini yapmaktadır.