Ed. Scott Walden
Fotoğraf Felsefesi: Doğanın Kalemi Üzerine Denemeler

Çeviri : Aylin Ünal, Hüseyin Yılmaz
Kitap Tasarımı: Savaş Çekiç
1. Baskı: 2018
378 s.
ISBN 978-605-4363-23-0
Espas Fotoğraf Dizisi: 15

Idefix

Dijital görüntüleme teknolojisi çağında fotoğraflar hâlâ gerçekçi ve güvenilir olarak kabul edilebilir mi? Fotoğraf ve Felsefe: Doğanın Kalemi Üzerine Denemeler; fotoğrafik güvenirlik, nesnellik ve gerçekçilik gibi konulara güncel bir bakış sunuyor. Kamera ve etik ilişkisinin sınırlarını tartışan, çağdaş düşünürlerce kaleme alınmış 13 denemeden oluşmuş bu derleme, fotografik temsille ilgili süregelen sorgulamalara ilişkin ufuk açıcı bir katkı niteliğinde.

Yazar Hakkında:

Sanat felsefesi, dil felsefesi ve fotoğraf alanlarında çalışan Scott Walden, New York Long Island’daki Nassau Community College’da Felsefe profesörü. 90’lı yıllardan bu yana pek çok kişisel sergi gerçekleştiren ve birçok grup sergisinde yer alan Walden’ın başlıca kitapları arasında; Fotoğraf Felsefesi: Doğanın Kalemi Üzerine Denemeler, (Espas Sanat Kuram Yay., 2018), Places Lost: In Search of Newfoundland’s Resettled Communities (Lynx Yay., Toronto, 2003) yer alıyor.