Ed. James Elkins
Fotoğraf Kuramı

Çeviri: Aylin Ünal, M. Emir Uslu
Editör: Hürü Özlük
Kapak Tasarımı : Savaş Çekiç
1. Baskı: 2019
400 s.
ISBN 978-605-4363-24-7

Idefix

Bir sanat dalı olarak kabul edildiği ve yoğun biçimde sanat tarihsel bir çerçevede ele alındığı günümüzde, fotoğrafın kuramsal ve eleştirel temellerine açıklık getirmek önem taşımaktadır. 1980’lerden bu yana, fotoğrafçılığı kuramlaştırmak üzere çok az çalışma yapılmıştır. Sanatçılar ve tarihçiler, Charles Pierce’den Roland Barthes’a ve Pierre Bourdieu’ye uzanan eski kaynaklar üzerinden ilerlemeye devam etmişlerdir. Peki fotoğrafçılığı kuramlaştırmanın en iyi yolu nedir? Fotoğrafçılık Kuramı, sanat kuramı ve fotoğraf eleştirisi alanında çalışmalar yapan Jan Baetens, Diarmuid Castello, Margaret İverson, Thierry de Duve ve Rosalind Krauss’un konuşmalarından oluşuyor. Fotoğraf kuramlarının kısa tarihine de yer veren kitap, Abigall Solomon-Godeau, Victor Burgin, Alan Tracthenberg, Geoffrey Batchen, Liz Wells ve Joel Snyder gibi isimlerin yorumlarıyla, fotoğraf sanatı üzerine süregeln çağdaş tartışmalara ilişkin farklı bakış açılarını buluşturuyor.

Yazar Hakkında:

James Elkins, Chicago School of Art Institute’ta Sanat Tarihi, Kuram, ve Eleştiri Bölümü’nde komite üyesi. Elkins’in başlıca kitapları arasında, Fotoğraf Kuramı (Espas Sanat Kuram Yay., 2019); Pictures and Tears, How to Use Your Eyes; What Painting Is; The Strange Place of Religion in Contemporary Art ve Master Narratives and Their Discontents yer alıyor.