Levend Kılıç
Fotoğraf: Tarihin Bozguna Uğrayan Oyunu

Editör: Hüseyin Yılmaz
Kapak Tasarımı: Savaş Çekiç
Kapak Fotoğrafı: Levend Kılıç
1.Basım: Kasım 2022
ISBN: 978-605-4363-45-2
Espas Fotoğraf Dizisi: 21

Levend Kılıç’ın kitabı Fotoğraf: Tarihin Bozguna Uğrayan Oyunu, sadece alanın uzmanlarına değil fotoğrafın yaşamdaki yerini anlamak isteyen her okuyucuya hitap ediyor. Kılıç, fotoğrafın zengin ve karmaşık dünyasını açımladığı bu çalışmada, farklı düşünürlerin perspektiflerini bir araya getirirken fotoğrafın resmetme tekniğinin bugününü, zamanın gücünü ve modernleşme ile post modernleşme dönemlerindeki durumunu ortaya koyuyor.

Yazar Hakkında:

Levend Kılıç, 1953’te Eskişehir’de doğdu. 1976’da Ankara Üniversitesi SBF Basın ve Yayın Yüksekokulu’nu bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi’nde Fotoğraf, Medya Estetiği ve Uzaktan Eğitim konularında uygulamalı ve akademik çalışmalarını sürdürdü. 1985’te doktorasını tamamladı. 1988’de docent, 1993’de profesör unvanını aldı.

Kılıç’ın başlıca eserleri şunlardır: Görüntü Estetiği, Video Sanatı: Eleştirel Bir Bakış, Fotoğrafa Başlarken, Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi, Fotoğraf Kültürü, Fotoğraf ve Sayısal Görüntü Terimleri Sözlüğü, Işıkla Resmetme Terimleri. Bunların yanı sıra Anılarda Eskişehir, Eskişehir Kent Kitabı, Heykellerle Yaşayan Üniversite, Meslekte Kırk Yıllıklar: Eskişehir’in Esnaf ve Zanaatkârları, Avare Adımlarla Eskişehir yazarın Eskişehir konusundaki anılmaya değer yapıtlarıdır.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde Görüntü Estetiği, Optik Bakış, Video Sanatı konularında lisansüstü dersler vermekte olan Levend Kılıç, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyesidir. Ayrıca Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği’nin kurucularından olup Onursal Başkanı’dır.