Victor Burgin
Fotoğrafı Düşünmek

Çeviri: Aylin Ünal
Editör: Hürü Özlük
Kitap Tasarımı: Savaş Çekiç
1. Baskı: Temmuz 2013
234 s.
ISBN 978‒605‒4363‒07‒0
Espas Fotoğraf Dizisi: 10

Idefix

Fotoğrafı Düşünmek, iletişim ve kültür alanında süregelen kuram ve uygulama tartışmalarına ve bu tartışmalar çerçevesinde daha geniş bir izleyici etrafında, fotoğraf ve fotoğraf eleştirisi, konularına odaklanıyor. Victor Burgin’ın yanı sıra Umberto Eco, Allan Sekla, John Tagg ve Simon Watney ve Walter Benjamin'in düşüncelerinin yer aldığı kitap; geniş anlamıyla fotoğraf, özerklik, yaratıcı sanatçı, fotoğrafta belgesel gerçekçilik fikri ve görsel dil gibi kavramlar üzerinden bugünün fotoğrafı ve estetiğine dair kapsamlı bir tartışma niteliği taşıyor.

Yazar Hakkında:

François Soulages, fotoğraf estetiğinde uzmanlaşmış bir Fransız filozof, sanat eleştirmeni ve estet. Doktorasını, 1993 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde Philosophie de la photographie actuelle (Güncel Fotoğrafın Estetiği) başlıklı teziyle tamamladı. 2000 yılından bu yana Paris VIII Üniversitesi’nde Plastik Sanatlar Bölümü’nde ve Institut National d’Histoire de l’Art’da (Ulusal Sanat Tarihi Enstitüsü) profesör olarak görev yapıyor ve yine Paris VIII Üniversitesi’nde EA 4010 “Görüntü Sanatları ve Çağdaş Sanat” ekibine başkanlık ediyor.Yeni ve eski görüntüler üzerine estetik ve teorik araştırmalar yapan RETINA. International’in ve Collège Iconique’in kurucusu ve başkanı. Bu bağlamda Paris’te ve dünyanın dört bir yanında konferanslar veriyor. Ayrıca L’Harmattan Yayınevi tarafından yayınlanan “EIDOS” ve “Local / Global” adlı dizileri yönetiyor. Soulages’ın bugüne dek yayımlanmış 50’nin üzerinde kitabı bulunuyor.