Doç. Dr. Bülent Erutku
Fotoğrafın Temel Kavramları

Editör: Hüseyin Yılmaz
Kitap Tasarımı: Savaş Çekiç
1. Baskı: Aralık, 2017
424 s.
ISBN 978‒605‒4363‒29‒2
Espas Fotoğraf Dizisi: 16

Idefix

2189 maddeden oluşan bu çalışma; fotoğraf kavramları, terimleri, sembolleri, kısaltmalar, kimyasallar bir başvuru kaynağı şeklinde düşünülerek hazırlandı. Hem geleneksel hem de dijital fotoğraf güncel biçimleriyle ele alınmıştır. Her maddenin İngilizce karşılığından sonra, ilgili maddenin açıklaması yapılmış, daha fazla bilgi almak isteyenlere de kimi de makale, kitap ya da web adresi önerileri verilmiştir. Ülkemizdeki fotoğraf derneklerine, fotoğraf ve haber ajanslarına ve ayrıca fotoğraf alanında yapılmış tüm tezlere yer verilmiştir.

Yazar Hakkında:

1969 İstanbul doğumlu Doç. Dr. Bülent Erutku, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yazarın diğer çalışmaları arasında, Güler Ertan’la beraber hazırladığı Açıklamalı Fotoğraf Terimleri Sözlüğü (Say Yay., 2004) yer almaktadır.