Seçkin Tercan
Fotoğrafta Beliren Öteki Bir Tutkunun Öyküsü

Espas Fotoğraf Dizisi: 24
Editör: Birhan Keskin
Kapak Tasarımı: Savaş Çekiç
Baskı ve Cilt: A4 Ofset
1.Baskı: Mart 2024
ISBN 978-605-4363-49-0

Fotoğrafta Beliren Öteki, Bir Tutkunun Öyküsü’ne konu olan “öteki”, toplumsal mücadelesini fotoğraf aracılığıyla kurgulamış bireydir. Fotoğrafı aktivist bir ileti aracı olarak değerlendirirken bu eylem biçimini performatif aktarıma da dönüştürmüştür. Kitapta yer alan birçok sanatçı, oluşturdukları görüntülerle dönüşen kuir kavramının içine dahil olur. Robert Mapplethorpe’un fotoğraflarındaki anlatı, beden üzerine yoğunlaşan estetik bir beklentinin uzantısıyken, Claude Cahun kimlik ve cinsiyet sorunsalını merkeze taşıdığı düzenlemeler yapmış, Fred Holland Day ise fotoğraflarını tarihsel öyküleri ileten temsiller bütünü olarak kurgulamıştır. Fotoğrafı etkin bir ifade biçimi olarak benimseyen sanatçılar, görüntünün kaydedilmeye başlandığı andan itibaren, bu büyülü düzlemi görünürlük alanı olarak içselleştirmiştir. Fotoğrafta Beliren Öteki, Bir Tutkunun Öyküsü bu görünürlük mücadelesinin tarihini anlatmaktadır.

Yazar Hakkında:

1978’de Girne’de doğdu. Lisans ve lisansüstü eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nde tamamladı. “Parça – Bütün” başlıklı ilk kişisel sergisini 2000 yılında Lefkoşa’da açtı. 2013’te Indiana Üniversitesi Alfred Kinsey Enstitüsü’nde araştırmacı ve misafir sanatçı olarak bulundu. Nü ve portre üzerine yoğunlaştığı fotoğraf çalışmaları kurgusal anlatı diliyle biçimlenmektedir. Akademik araştırmaları toplumsal cinsiyet, kuir, erkeklik, kurgusal fotoğraf, arkeolojik belgeleme ve stereoskopik fotoğraf üzerinedir. Halen Trakya bölgesinde yürütülmekte olan Heraion Teikhos Antik Kenti ve Perinthos/ Herakleia Antik Kenti kazılarında ekip üyesidir. İstanbul’da yaşıyor.