Sarah Pink
Görsel Metodolojide Gelişmeler

Espas Görsel Sosyoloji Dizisi: 1
Editör: Sarah Pink
Çeviri: Gülay Doğan, Ozan Yavuz
Kapak Tasarımı: Savaş Çekiç
Baskı ve Cilt: A4 Ofset
1.Baskı: Mart 2024
ISBN 978‒605‒4363‒54-4

Görsel Metodolojide Gelişmeler, niteliksel ve görsel araştırma süreçlerinde teori ve pratiğe dair ilişkilerin yeni potansiyellerini ortaya koymaya çalışıyor. Çalışma bu anlamda sosyal bilimler ile görsel sanatlar alanlarında görsel metodolojinin teorik ve pratik gelişimini, bu alanda yeni yaklaşımlari ele alıyor. Disiplinerarası ve post-disipliner ilişkilerin kesiştiği bu kavşakta araştırmacının rolü, görsel etik, görsel araştırmada yeni medyanın kullanımı, katılımcı sanat, düşünümsel yöntemler gibi konu başlıkları irdeleniyor. Sarah Pink, Marcus Banks, Luc Pauwels ve Nitin Sawhney gibi görsel antropoloji, sosyoloji, etnografi, çoklu ortam, iletişim ve görsel-işitsel sanatlar alanında farklı isimler bu çalışmaya katkılarını sunuyorlar.

Yazar Hakkında:

Antropolog ve belgesel yönetmeni Sarah Pink, 20 yılı aşkın süredir görsel antropoloji alanında çalışıyor. Halen Monash Üniversitesi Gelişim Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı direktörü.