Ed. Helen Armstrong
Grafik Tasarım Kuramı:
Meslek Alanından Okumalar

Çeviri : Mehmet Emir Uslu
Editör: Hüseyin Yılmaz
Kitap Tasarımı: Savaş Çekiç
1. Baskı: 2012
152 s.
ISBN 978-605-4363-01-8
Espas Tasarım Dizisi: 1

Grafik Tasarım Kuramı, grafik tasarımın bir meslek olarak bilinmediği 1920’lerden, iletişimin vazgeçilmez pratiklerinden biri olduğu 2000’li yıllara dek önde gelen pek çok tasarımcı ve sanatçının grafik tasarımın yüzyıllık evrimine yön veren metinlerinin bir derlemesi. Bu çalışma, tüketim kültürü bağlamında edilgen bir meslek olarak görülen grafik tasarımın altında yatan dinamik, bilinçli ve çağdaş kuramsal yapıyı açığa çıkarmaktadır. Sanayi Devrimi’nin ardından hızla gelişen bir dünyaya yönelik bu kuramlar, günümüz dünyasının biçim ve imge algısını etkilemeye ve değiştirmeyi sürdürmektedir.

Makineleşen dünyanın yeni vizyonunu belirlemeyi amaçlayan Marinetti ve bu yeni dünyanın sanatını inşa etmeye kararlı Rodchenko’dan; amaçsız gösterişe karşı sadeliği savunan Tschichold ve Warde’a; kontrolden çıkmış tüketim kültürünün ölümcül sonuçlarını tartışan Lasn’dan, 21. yüzyılın yeni mecralarındaki tasarım dilini oluşturan Manovich’e, bu derleme içerisinde yer alan yazarlar gerek geçmiş gerekse günümüzün tasarımına panoramik bir bakış açısı sunmaktadır.

Yazar Hakkında:

Helen Armstrong, grafik tasarımcı ve eğitmen. Maryland Institute College of Art’dason sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine eğitim vermektedir. İngiliz edebiyatı, Yayın Tasarımı ve Grafik Tasarım alanlarında akademik dereceye sahip olan Armstrong, aynı zamanda Sage College of Albany, USInternetworking ve New College of Florida gibi müşterilere sahip Strong Design’ın da yaratıcı yönetmenliğini yürütmektedir.