Sergen Şehitoğlu
Kill Memories

2017, 124 s.
ISBN 978‒605‒4363‒17‒9

Idefix

“Kimlik, ileride yurttaşlar için en değerli varlık haline gelecek ve asıl olarak sanal alemde var olacak.”

“Google, Sergen Şehitoğlu içinbitmek tükenmez bir imge kaynağı. Şehitoğlu “Kill Memories”, “Google Street View”, “Mt. Paektu” adlarını verdiği üç fotoğraf serisinden ikisini orada bulduğu malzemelerden oluşturuyor. İçinde bulunduğumuz post-internet çağında, Şehitoğlu, gözetleme güdüsünün ve her yerde hazır olabilme yetisinin baskın olduğu bu teknolojilerin kullanımını yapıbozuma uğratıyor. Burada söz konusu olan, görme ve kendini gösterme arzusu. Özel ve kamusal alanlar arasındaki ayrım gittikçe kırılgan bir hal alıyor; gerek imgelerin kontrolü gerek kişisel verilerin veya arşivlerin yaratılması açısından, mahremiyet günümüzde köklü bir dönüşüm geçiriyor. Takip etme, paylaşma, görüntü alma, spoiler verme, gözetleme ve depolama gibi eylemleri içeren bu her yerde hazır ve nazır ağ, ilişkilerin baştan biçimlenmesine yol açıyor. Sergen Şehitoğlu, internetin filtresinden geçmiş imgelerin dolaşımı ile bu imgelerin teşhir ve yeniden şekillenme arasında gidip gelen üretim sürecini sorguluyor. Her birimizin anılarımızı bu dijital temsilleriyle örtüştürmek için sarf ettiğimiz çabayı örnek alarak, söz konusu imgeleri yeniden çerçeveliyor, tekrar işliyor, görüş açılarını değiştiriyor. Böylelikle fotoğraftaki stüdyo fotoğrafı, haber fotoğrafçılığı veya sokak fotoğrafçılığı gibi başlıca stilleri sahiplenerek, imgeye dair kendi düşüncesini ortaya koyuyor. Modernist estetikten kısmen uzaklaşan bu üç fotoğraf serisi ortak bir paydada buluşuyor: Bilgisayar. Web kamerası veya Google arabalarının tepesine yerleştirilen kameralar gibi arayüzler sayesinde görsel içeriği hem kaydeden hem de üreten bir makine...” Marianne Derrien

Yazar Hakkında:

Sergen Şehitoğlu, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği eğitiminin ardından sonra fotoğrafa yöneldi. İşleri Avrupa’nın birçok şehrinde sergilendi, çeşitli kitap ve yayınlarda yer aldı. Genç Fotoğraf İnisiyatifi’nin kurucularındandır. Sanatorium (İstanbul) ve Backslash Gallery (Paris) tarafından temsil edilmektedir.