Ed. Alex Danchev
Fütüristlerden Stuckistlere 100 Sanatçı Manifestosu

Çeviri : M. Emir Uslu
Kitap Tasarımı : Savaş Çekiç
1. Baskı: Ekim 2017
472 s.
ISBN 978-605-4363-22-3

Idefix

Fütüristlerden, Dadaistlere, Konstrüktivistlere, Sürrealistlere, Le Corbusier'den, Barnett Newman'a, Sitüasyonistlerden, Fluxus'a ve Stuckist harekete son yüz yılın 100 sanatçı manifestosunu bir araya getiren bu önemli derlemede Alex Danchev, dünyayı sarsan olaylara kimi zaman eşlik eden kimi zaman ise onların habercisi olan sanat akımlarını tarihsel bağlamları içinde ele alıyor. 100 Sanatçı Manifestosu, yirminci yüzyıl sanat hareketlerinin ilham verici hayalgücünün ve düşünsel kaynaklarının yanı sıra sanatın toplumsal ve politik yaşamı beslediği kadar onlardan da beslendiği damarları da anlamayı sağlayacak bir kaynak kitap.

Yazar Hakkında:

Tarihçi ve yazar. Tarih, uluslararası ilişkiler, siyaset ve sanatı kapsayan çalışmalarıyla bilinen Alex Danchev’in (1955-2016) başlıca kitapları arasında 100 Sanatçı Manifestosu (Espas Sanat Kuram Yay., 2017), On Art and War and Terror ve On Good and Evil and The Grey Zone yer alıyor. Magritte’in yaşamı üzerine yazdığı son kitabı, ölümünün ardından sanat tarihçi Sarah Whitfield’ın çalışmasıyla tamamlandı.