Nadir Buçan
Post-Belgesel Fotoğraf : Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları

Kitap Tasarımı : Savaş Çekiç
1. Baskı: Ağustos 2020
352 s.
ISBN 978-605-4363-33-9
Espas Akademi Dizisi: 2

İstanbul Kitapçısı

Post-belgesel fotoğrafın önceli, geleneksel belgesel fotoğrafçılıktır. Dolayısıyla bu yeni belgesel pratiği, öncelinin ontolojik ve epistemolojik açıdan karşı karşıya olduğu açmazların bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve kendisini onun bir alternatifi olarak konumlandırmıştır. Post-belgesel fotoğrafta kaşımıza çıkan yenilik; photo/text, fotomontaj, dijital montaj ve sahneleme gibi temsil stratejileri aracılığıyla geleneksel temsilin içinde bulunduğu zaman-mekân sıkışmasını aşarak yüzey görünümlerin ötesindeki anlamlara temas etmeye çalışıyor olmasıdır. Post-belgesel fotoğraf, bu görsel dil ve stratejiler yardımıyla geleneksel zaman algısını yıkıp, bu algıyı sürece dönüştürmüştür. Bu yaklaşım, geleneksel temsilin görsel olarak temas edemeyeceği bilgilerin keşfine yönelik önemli bir fotografik uygulama olarak öne çıkmaktadır.

Yazar Hakkında:

Nadir Buçan, akademisyen ve belgesel fotoğrafçı. 2002’de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 2018’de Atatürk Üniversitesi Temel İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta, fotoğrafçılık ve sinema üzerine dersler vermektedir.