Emre Zeytinoğlu
Sanatın Karanlığı / “İnsanlar Bunu Kendileri Yapmıştı”

Editör: Eda Sezgin
Kitap Tasarımı : Savaş Çekiç
1. Baskı: Eylül 2020
294 s.
ISBN 978-605-4363-38-4
Espas Sanat Dizisi: 1

Idefix

Bu kitabın odağındaki konu, “modern insan”ın kendisi adına düzenlediği “hümanizm-özne-estetik-sanat” bütünlüğünü kendi eliyle bozuşu, zaman zaman onu farklı kılıklara sokuşu ve sonunda da bu bütünlüğü tümüyle yok edip bambaşka bir serüvene açılışıdır. Hattâ bu öyle bir serüvendir ki orada insan bir yok oluş yolculuğuna çıkmış, geri dönüş yollarını kendi elleriyle tıkamış ve bundan da hiçbir rahatsızlık duymamıştır. Bu yolculuk sırasında yanına aldığı tek bir şey varsa, o da kendisi hakkında, yine kendisinin oluşturduğu “hümanizm-özne-estetik-sanat” bütünlüğünü en çarpıcı bir biçimde okuyabileceği bir masal kitabıdır. Onu sürekli olarak okur, okuyarak yoluna devam eder, bozduğu bu bütünlüğü hâlâ var-mış gibi düşünür, eğlenir, kendisini iyi hisseder, bununla birlikte orada okuduklarıyla ilgisi olmayan bir yolda, müthiş bir “arzu” ve “haz” ile ilerlemeyi de sürdürür. Sanatın Karanlığı, “gelecek zaman” üzerine karamsar bir komplo teorisi olarak okunabilir pekâlâ. Fakat diğer yandan “hümanizm”, “özne”, “estetik” ve “sanat” kavramları kapsamında öğrenilmiş şeyleri yeniden gözden geçiren, onların gözalıcı, parlak görüntülerini aşıp dokuları arasına gizlenmiş karanlık noktalara ulaşmaya çalışan bir kitap olarak da okunabilir. Bu, okuyucuya kalmış bir seçimdir.

Yazar Hakkında:

Emre Zeytinoğlu, 1980 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanat Akademisi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. Sanat alanında kitap, dergi-gazete yazıları, sergi, belgesel, radyo programı gibi farklı türlerde ve mecralarda üretimler gerçekleştiriyor. Zeytinoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi başta olmak üzere, uzun yıllar pek çok üniversite bünyesinde sanat kuramı, eleştirisi ve tasarım kültürü konularında dersler verdi. Bugüne dek yayımlanmış eserleri arasında Pisuarın Bir Dekonstrüksiyonu (1. Basım: 1994, Bağlam Yay.; 2013, Minör Yay.), Kavramın Sınırlarında (Ali Akay ile, 1998, Bağlam Yay.), Sanatın Suç Ortaklıkları (1. Basım: 2003, Bağlam Yay.; 2016, Belge Yay.), Uyku Tulumunda Spor (2004, Telos Yay.), Sanat Üzerine Yersiz Yorumlar ( 2008, Bağlam Yay.), Bir Boşluğa Mesafe Bırakmak: Mesafe ve Temas ( 2013, Baksı Kültür Sanat Vakfı Yay.), İktidarsızlığın İktidarı ve Sanat (2014, Ayrıntı Yay.), Sanat, Bazı Şeyler ve Eleştiri (2017, Corpus Yay.), Sanatın Karanlığı (2020, Espas Sanat Kuram Yay.) yer almaktadır.