Dr. Merter Oral
Weimar Cumhuriyeti’nden Günümüze
Fotoğraf Ajanslarının Fotojurnalizme Katkıları

Editör: Hüseyin Yılmaz
Kapak Tasarımı: Savaş Çekiç
Kapak Fotoğrafı: David Hurn/Magnum
1. Baskı: 2012
136 s.
ISBN 978‒605‒4363‒04‒9
Espas Fotoğraf Dizisi: 3

Idefix

Günümüzdeki kimi örnekleri çok iyi tanınmasına karşın, Weimar ve onu izleyen dönemlerdeki fotoğraf ajansları çoğu zaman fotoğraf tarihi kitaplarında birkaç cümle ile geçiştirilmiş, fotojurnalizme olan katkıları vurgulanmakla birlikte, üzerinde yeterince durulmayan bir konu olmuştur. Halbuki Weimar Cumhuriyeti’nde, başta Dephot ajansı olmak üzere çok sayıda ajans, o yılların en önemli görsel iletişim aracı olan dergilere fotoğraf sağlıyorlardı. Bu çalışma da, bu fotoğraf ajanslarının fotojurnalizme olan katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Yazar Hakkında:

Türkiye’de fotoğraf üzerine akademik düzeyde ilk yükseklisans ve doktora çalışmalara imza atan Merter Oral, kurucu üyesi olduğu Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) ve Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) ile Türkiye’de fotoğrafın gelişimine önemli katkılar sağladı. “Hasankeyf” ve “Gide Gide Fikret Otyam” gibi belgeselleri bulunmaktadır. Toplumsal Belgeci Fotoğraf ve Fikret Otyam Örneği, Oral’ın Espas Yayınları’ndan çıkan bir diğer akademik çalışmasıdır.